plbgcsdanlenetfrdehuitkklvltnororuskessvuk

Lista nauczycieli

mgr Marzenna Antkiewicz - nauczanie zintegrowane mgr Urszula Banach - Matematyka mgr Małgorzata Bielenna - oddział przedszkolny ks. mgr Mariusz Bik - religia mgr Bożena Bochno - Przyroda, Geografia, Biologia, WDŻ mgr Maryla Dobrowolska - Biblioteka mgr Jacek Dobrowolski - Technika mgr Kamila Frączkowska - Język niemiecki, EDB mgr Jarosław Frygier - Wychowanie fizyczne, zawodoznawstwo mgr Agnieszka Helwak - Nauczanie zintegrowane, logopedia mgr Robert Jędrzejak - Chemia, fizyka mgr Agnieszka Jurgielewicz - J. polski mgr Ilona Kupczyńska - Nauczanie zintegrowane, język angielski mgr Małgorzata Przybylska - Plastyka, w-f, informatyka mgr Piotr Przyczyna - historia, WOS mgr Anna Rachwał - muzyka mgr Julita Sobolewska - J. angielski mgr Julita Sobolewska - J. angielski
 • Dział: Dobrzyki
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 710 razy
Czytaj dalej...

Dobrzyki Szkoła

SZKOŁA PODSTAWOWA - wykwalifikowana kadra pedagogiczna - wysoki poziom nauczania - dogodne warunki nauki - zajęcia dodatkowe - wyrównanie szans edukacyjnych - Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją Zespół Szkół w Dobrzykach jest nowoczesną, bardzo dobrze wyposażoną placówką oświatową przodującą w gminie Zalewo pod względem osiąganych wyników. Zapewniamy uczniom doskonałe warunki nauki, właściwą opiekę wychowawczą i opiekuńczą. Posiadamy bardzo dobrze wykształconą i przygotowaną do pracy z dziećmi i młodzieżą kadrę pedagogiczną. Szkoła została wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Posiadamy rozbudowaną stołówkę, bibliotekę z czytelnię stanowiącą Szkolne Centrum Informacji Medialnej oraz nowoczesna pracownię internetową. Pragniemy sprostać potrzebom i oczekiwaniom dzieci, zapraszamy do naszej placówki oferując: pełne poczucie bezpieczeństwa rozwijanie zdolności i umiejętności wysoki poziom zajęć dydaktycznych różnorodne formy pracy z dziećmi szeroki zakres działań pozalekcyjnych pomoc pedagoga szkolnego bezpieczeństwo uczniów W naszej szkole działa: Szkolne Koło PCK Szkolna Kasa Oszczędnościowa Ekozespół - "Ekosmerfy" Bierzemy udział w programie „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Jest to projekt oparty na „Modelowym systemie profilaktyki i pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom z dysleksją” rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na Programie Edukacyjno - Terapeutycznym „Ortograffiti”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Dysleksji. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania z klas IV–VI szkół podstawowych z terenów wiejskich. Ma ono na celu zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów z dysleksją poprzez zapewnienie im specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Absolwent naszej szkoły: jest tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym doskonale funkcjonuje w swoim otoczeniu jest aktywny - lubi ruch i chętnie uprawia sport w różnych jego odmianach jest rozważny - zna zagrożenia występujące w jego środowisku jest ciekawy świata - chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł jest prawy - rozróżnia złe i dobre uczynki jest otwarty - wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła jest krytyczny - potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje jest odpowiedzialny - stara się przewidywać skutki swoich działań
 • Dział: Dobrzyki
 • Oceń ten artykuł
  (1 głos)
 • Czytany: 695 razy
Czytaj dalej...

Jak długie są w Dobrzykach tradycje rodzinne?

- Druh Leonard Bojarun był prezesem OSP do 2016 r., a w 2016 r. godnością honorowego prezesa OSP został uhonorowany na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. To jeden z założycieli naszego OSP w 1946 r. Funkcję prezesa piastował bardzo długo. Jego syn, Sylwester Bojarun, działa z nami ponad 20 lat, jeszcze od "młodzieżówki". Dołączył do nas syn Sylwestra, a wnuczek Leonarda. Przychodził, podpatrywał. Coraz bardziej się tym interesuje. To już trzecie pokolenie. Na razie jest członkiem towarzyszącym i w myśl nowych przepisów, mimo że jeszcze nie jest pełnoletni, oczekuje na podstawowy kurs strażaków - ochotników. A po ukończeniu 18 lat będzie mógł pełnowymiarowo uczestniczyć w akcjach. Zatem trzypokoleniową rodzinę mamy jedną, ale dwupokoleniowych? Nie zliczyłby! Pewnie jak wszędzie. Nadal młodzież - pewnie w mniejszym zakresie, jak kiedyś, za naszych czasów - lgnie do straży. Tak więc ciągle mamy nowy narybek. Ta wymiana pokoleniowa jest niezwykle potrzebna.
 • Dział: OSP Dobrzyki
 • Czytany: 677 razy
Czytaj dalej...

Walne Zebranie Sprawozdawcze 15.02.2020

W dniu 15 lutego w Świetlicy w Dobrzykach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Dobrzyki, podsumowujące działalność jednostki za 2019 rok. W zebraniu udział wzięło udział 16 członków jednostki oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Dobrzyk. Swoją obecnością zebranie uświetnili: Komendant Powiatowy KP PSP w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Stanisław Kastrau, Dowódca JRG KP PSP w Iławie, pełniący jednocześnie funkcję naszego Komendanta Gminnego st. kpt. Kamil Szczech, Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Andrzej Lichacz oraz Sołtys Sołectwa Dobrzyki Pani Justyna Szczurek. W czasie zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności OSP w 2019 roku, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Jednostka w roku 2019 uczestniczyła 39 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 16 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 21 razy, alarmy fałszywe 2 razy. W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie: Krzysztof Truszkowski, Mariusz Kupczyński, Sylwester Bojarun, Andrzej Fiedorowicz, Bartosz Fiedorowicz, Piotr Sak, Paweł Truszkowski, Tomasz Kalinowski, Michał Grodzki, Bartłomiej Łąka, Katarzyna Truszkowska, Krzysztof Maryn.
W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie: 2 kpl. ubrań specjalnych Nomex, wielofunkcyjne narzędzie ratownicze Hooligan, osłona spodni pilarza, koszulki polo, polary, 4 latarki nahełmowe, 9 par rękawic technicznych oraz sprzęt do nauki i ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - fantom Brayden Led i defibrylator treningowy. Ponadto we własnym zakresie wykonano dodatkowe oświetlenie pojazdu w technologii LED. Przedstawiony został także plan działalności i plan finansowy na 2020 rok. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za rok sprawozdawczy. Po obradach wszyscy integrowali się przy wspólnym poczęstunku.

 
 • Dział: OSP Dobrzyki
 • Czytany: 1483 razy
Czytaj dalej...

Jak powstała straż?

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzykach została założona 6 czerwca 1946 roku. Pierwsze zapiski, które przetrwały do dziś datuje się na lata 1970-1975. Dotyczą one dat wstąpienia do OSP pierwszych członków oraz ich odznaczeń. Wraz z upływem lat, kroniki uzupełniane były o nowych członków oraz kolejne odznaczenia dla zasłużonych już druhów. Pierwszy wpis dotyczy wstąpienia do dobrzyckiej straży trzeciego w historii prezesa Władysława Żurawskiego oraz jego odznaczeń.

Nowa remiza

23 maja 2015 roku w centrum miejscowości Dobrzyki odbyło się otwarcie nowej remizy strażackiej, z której do dziś strażacy wyjeżdżają na akcje. Dzięki doskonałej lokalizacji wszyscy członkowie potrzebują zaledwie kilka minut, aby znaleźć się na miejscu.

 • Dział: OSP Dobrzyki
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 1207 razy
Czytaj dalej...

O straży, jej członkach i ogólnym rozwoju opowie Mariusz Kupczyński

O straży, jej członkach i ogólnym rozwoju opowie Mariusz Kupczyński

- Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykach

 Fiim w dodatku Media (pod opisem)

Nowy sprzęt

OSP bierze udział w licznych akcjach ratowniczych. Dzięki systematycznej, ciężkiej pracy obecnych strażaków, jednostka stale się rozwija, otrzymuje nowe zaopatrzenie i sprzęt. 13 grudnia 2018 nastąpiło przekazanie sprzętu z Funduszu Ministerstwo Sprawiedliwości i z budżetu Gmina Zalewo.

Do obowiązków straży należy:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi. 

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk. 

3. Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.

4. Branie udziału w obronie cywilnej. 

5. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

 

© 2020 by Kamila Helwak.

Media

{mp4remote}images/Dobrzyki/CZŁONKOWIE Osp Dobrzyki (1).mp4{/mp4remote}
 • Dział: OSP Dobrzyki
 • Oceń ten artykuł
  (1 głos)
 • Czytany: 1310 razy
Czytaj dalej...

Moja przygoda ze strażą zaczęła się naprawdę zabawnie...

O wypowiedź na temat straży poprosiłam jednego z druhów - Mateusza Bochno, który z wielką chęcią opowiedział o tym w jaki sposób dołączył do OSP Dobrzyki.

Straż inspiruje młodych. Twoja praca licencjacka jest na temat straży w Dobrzykach. Powiedz, co skłoniło Cię do tego, aby pisać właśnie na ten temat?

MB: Straż inspiruje młodych... Hmm, tak to prawda. Uważam, że coraz więcej młodych ludzi interesuje się ochotniczą strażą pożarną, chce być jednym z druhów i chce pomagać innym ludziom. Bardzo mnie to cieszy. To uczy przede wszystkim pracy w grupie, empatii, daje przykład innym, że nie zawsze robi się coś dla zysków, lecz pomaga się zżyć, a nawet zaprzyjaźnić na całe życie. Na trzecim roku studiów wybrałem specjalność zarządzenie kryzysowe i pomyślałem, żeby napisać pracę na temat straży pożarnej w Polsce. Na spotkaniu z promotorem, to właśnie Pan doktor podsunął mi pomysł, żeby wspomnieć właśnie o Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykach. Argumentował to tym, że będzie to świetny, niepowtarzalny temat, a przede wszystkim super promocja miejscowości, z której pochodzę.

Powiedz jeszcze na koniec co sądzisz o graffiti?

MB: Graffiti - szczerze mówiąc na początku byłem dosyć chłodno nastawiony. Pomyślałem, jest dobrze, ładne drzwi, po co to niszczyć i kombinować. Ale kiedy zobaczyłem efekty, to naprawdę, aż powiedziałem "wow!". Uważam, że wyszło to świetnie. Moim zdaniem jest to można powiedzieć wizytówka naszej straży. Malunek jest widoczny z daleka, tak naprawdę każdy przejeżdżający może to zobaczyć i myślę, że każdy jest podobnego zdania - wyszło świetnie i naprawdę było warto.

MB: Moja przygoda ze strażą zaczęła się naprawdę zabawnie. Było to w 2015 roku, miałem wtedy 18 lat. W domu odwiedzili mnie koledzy i przedstawili swój pomysł. Wymyślili, że stworzymy drużynę na zawody strażackie (fot. z prawej), taką z prawdziwego zdarzenia. Jako, że zawsze lubiłem sport i wyzwania, nie zastanawiałem się wcale. Po prostu się zgodziłem i poszliśmy poszukać jeszcze kilku chłopaków, którzy tak samo lubili sport, byli szybcy i sprawni. Udało się to bardzo szybko. Pamiętam, jak szedłem na pierwszą zbiórkę i trening. W brzuchu lekki niepokój, podekscytowanie - w końcu straż pożarna a chyba każdy mały chłopiec choć przez chwilę chciał być strażakiem. Po drugie - możliwość reprezentowania swojej miejscowości na szczeblu gminnym. Na zawodach osiągnęliśmy wielki sukces - zajęliśmy drugie miejsce i chyba każdy, kto choć trochę się interesował strażą, mówił o młodych chłopakach z Dobrzyk, którzy pierwszy raz wystartowali w zawodach i od razu osiągnęli taki sukces. Byliśmy z siebie dumni jak nigdy. Tak to się wszystko zaczęło i trwa do dziś.

Jak zaczęła się twoja przygoda ze strażą? Od jak dawna jesteś członkiem?

 
fot. własne
 
fot. własne
 
fot. własne

fot. własne

 

 
 
1/6

Co podoba Ci się w straży najbardziej?

MB: W straży najbardziej podoba mi się możliwość pomagania innym. To daje taką satysfakcję i dumę, że nie da się tego opisać słowami. Uczucie, kiedy zawyje syrena - bezcenne. Ubierasz się szybko, nie interesuje Cię nic innego oprócz tego, by jak najszybciej dojechać na miejsce zdarzenia i pomóc komuś, kto w tym momencie cierpi. Oczywiście, są z tego jakieś pieniądze, ale prawdą jest, że nikt nie zapisuje się do straży z tego powodu. Chodzi tylko i wyłącznie o pomaganie innym, kiedy tego potrzebują. To naprawdę niesamowite uczucie, kiedy już po wszystkim ktoś najzwyczajniej w świecie po prostu podziękuje. Myślę, że jest to największa nagroda i powód, dla których warto być strażakiem-ochotnikiem.

Dziękuję bardzo za wywiad

 

© 2020 by Kamila Helwak.

 • Dział: OSP Dobrzyki
 • Oceń ten artykuł
  (1 głos)
 • Czytany: 932 razy
Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzykach

Poza akcjami ratowniczymi, dobrzycka straż licznie udziela się w życiu społecznym. Począwszy od małych imprez takich jak "Dzień Dziecka", po zawody sportowo-pożarnicze czy zbiórki charytatywne.

Zawody sportowo-pożarnicze

Zawody sportowo-pożarnicze odbywają się każdego roku. Wyróżnić należy lata 2015, 2017 oraz 2019, gdzie dobrzyccy druhowie zdobywali kolejno II, III i I miejsce na szczeblu gminnym. Było to nie lada wyzwanie, gdyż musieli odpowiednio trenować i przygotowywać się na zawody. Dzięki temu również można zauważyć, że sprawność dobrzyckich strażaków jest znakomita. Szybko dotrą na każdą akcję. 

2017

 
2
 
4
 
1

1

 

 
 
1/4

2019

Dyplomy i puchary
Warsztaty

Nie obyłoby się także bez licznych szkoleń i warsztatów, dzięki którym strażacy mogą poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę oraz zyskać nowe umiejętności praktyczne. 

1. Szkolenie z gaszenia pożarów wewnętrznych i aparatów ochrony dróg oddechowych w Dobrzykach - 2017

2. Warsztaty Ratownicze w Suszu - 2018

3. Szkolenie jednostek gminy Zalewo z ratownictwa medycznego  w Dobrzykach - 2019

4. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy z ekipą MED SAR w Grudziądzu - 2019

 
2
 
6
 
1

1

 

 
 
1/6
Akcje dodatkowe

Strażacy przysłużyli się również do takich akcji jak: charytatywna pomoc "Dla Huberta", Dzień Rodziny i Dzień Dziecka organizowany w Dobrzykach, a także zabezpieczanie terenu podczas odbywającego się SwimRunu. Nie zabrakło ich również na WOŚP 2020 w Zalewie, gdzie wraz z innymi jednostkami pokazywali jak prawidłowo postępować, gdy ktoś potrzebuje pomocy - pierwsza pomoc.

 
Dzień Dziecka
 
WOŚP 2020
 
wóz strażacki
 
wóz strażacki

 

 

 
 
1/4
 
 

© 2020 by Kamila Helwak. 

 • Dział: OSP Dobrzyki
 • Oceń ten artykuł
  (1 głos)
 • Czytany: 854 razy
Czytaj dalej...

Pomnik w Matytach

Oto pomnik znajdujący się w Matytach w Gminie Zalewo k. Dobrzyk, upamiętniający poległych żołnierzy niemieckich w I Wojnie Swiatowej.
Pomnik stoi przy rozwidleniu wiejskiej drogi. Jest to duży głaz, na którym wykuto nazwiska mieszkańców wsi poległych w I W.Ś. lub zmarłych od ran.


Für Ihr Vaterland starben
Im Weltkrieg 1914-1918
Aus der Gemeinde
Mottiten.

Oto rozczytane nazwiska:

Hermann Migge
August Granitzki
Paul Kötzing
Otto Kötzing
Bernhard Kötzing
Max Radtke
Ernst Radtke
Hermann Rudowski
Otto Abraham
Friedrich Granitzki
Robert Pichtenau
Ernst Hill
August Schmidt
Friedrich Nieswandl

Matyty – dawna pruska wieś czynszowa z XIV w., rozciągnięta malowniczo nad Cieśniną Matycką i Zatoką Polańską – odnogami Jezioraka. Prowadzi tu szlak żeglarski z Iławy do Zalewa (lub odwrotnie ;-) – poprzez Jezioro Ewingi i prawie 700-letni, najstarszy żeglowny kanał w Polsce, Kanał Dobrzycki. We wsi – dobrze zachowany pomnik poświęcony mieszkańcom poległym w I wojnie światowej. Od wsi Matyty do nieistniejącej już wsi Bukowiec prowadzi malownicza droga z licznymi brzozami z jednej strony i prześwitującą wodą jeziora z drugiej. Co roku organizowany jest w Matytach Ogólnopolski Rajd Szlakiem Pana Samochodzika. W sezonie, w świetlicy tutejszego gospodarstwa agroturystycznego odbywają się koncerty poezji śpiewanej, występuje też kultowy zespół „Czerwony Tulipan” z Olsztyna. Dla ciekawskich -  w Matytach rozmieszczonych jest 16 tablic opisujących burzliwe dzieje wsi.

 • Dział: Okolice
 • Czytany: 1933 razy
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS