plbgcsdanlenetfrdehuitkklvltnororuskessvuk

marzec 2017

Zebranie członków OSP Dobrzyki (24.02.2017 )

W dniu 24.02.2017 w Świetlicy w Dobrzykach odbyło się Walne Zebranie członków OSP Dobrzyki, podsumowujące działalność jednostki w 2016 roku. Swą obecnością uroczystość uświetnili: Burmistrz Zalewa Marek Żyliński, Dowódca JRG KP PSP w Iławie kpt. Kamil Szczech, Dyrektor ZS w Dobrzykach Jacek Dobrowolski oraz Sołtys Kazimierz Twardowski. W czasie zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności OSP w 2016 roku, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawiony został także plan działalności i plan finansowy na 2017 rok. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie została podjęta uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi OSP. Zebranie było również okazją do uhonorowania odznaczeniami naszych druhów. Po obradach wszyscy integrowali się przy wspólnym poczęstunku
Czytaj dalej...