plbgcsdanlenetfrdehuitkklvltnororuskessvuk

O straży, jej członkach i ogólnym rozwoju opowie Mariusz Kupczyński

O straży, jej członkach i ogólnym rozwoju opowie Mariusz Kupczyński

O straży, jej członkach i ogólnym rozwoju opowie Mariusz Kupczyński

- Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykach

 Fiim w dodatku Media (pod opisem)

Nowy sprzęt

OSP bierze udział w licznych akcjach ratowniczych. Dzięki systematycznej, ciężkiej pracy obecnych strażaków, jednostka stale się rozwija, otrzymuje nowe zaopatrzenie i sprzęt. 13 grudnia 2018 nastąpiło przekazanie sprzętu z Funduszu Ministerstwo Sprawiedliwości i z budżetu Gmina Zalewo.

Do obowiązków straży należy:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi. 

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk. 

3. Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.

4. Branie udziału w obronie cywilnej. 

5. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

 

© 2020 by Kamila Helwak.

Media

{mp4remote}images/Dobrzyki/CZŁONKOWIE Osp Dobrzyki (1).mp4{/mp4remote}
Powrót na górę