plbgcsdanlenetfrdehuitkklvltnororuskessvuk

Wymiana witraży (2014)

Z inicjatywy WUOZ w Olsztynie, a zwłaszcza szefowej Delegatury Elbląskiej WUOZ - pani Marii GAWRYLUK; której dziękuję niniejszym za "duchową opiekę" i mądre rady natury merytorycznej, przystąpiliśmy do wymiany witraży w kościele parafialnym, w części kościoła zwanej nawą oraz w zakrystii. Stan witraży a zwłaszcza stopień ich zniszczenia zagrażający czasami bezpieczeństwu ludzi przebywających w obiekcie, skłonił nas do podjęcia się tego dużego - jak na możliwości finansowe mojej parafii - dzieła dla potomnych; mam nadzieję że na całe lata... Może nie są imponujące treścią, ale z całą pewnością doskonale dobrane formą do gotyckiego wnętrza świątyni przez specjalistów. Nie bez znaczenia były też możliwości finansowe parafii, co wymuszało czasami weryfikację pierwotnych zbyt śmiałych założeń Dobremu Panu Bogu niech bedą dzięki, za to że całe przedsięwzięcie - nie bez problemów spowodowanych złośliwością pewnej /małej na szczęście/ grupy parafian - udało się doprowadzić do szczęśliwego końca. A.M.D.G.

 

W ramach prac renowacyjnych, wymieniono wszystkie witraże w nawie kościoła oraz w zakrystii. Jest to 6 wielkich witraży w ścianach: południowej - 3, północnej - 1, oraz zachodniej - 2, a do tego w zakrystii - 1 nieco mniejszy i wreszcie 2 witrażowe okna nad wejściem głównym. Każdy z wielkich witraży ma swoją nazwę własną: Soli Deo - Jedynemu Bogu A.M.D.G. - na większą chwałę Boga Veni Sancte Spiritus - przybądź Duchu Święty Sursum Corda - w górę serca Jesu, in Te confido - Jezu ufam Tobie Sub Tuum praesidium - pod Twoją obronę Pozostałe 3 to: okna nad wejściem głównym /2/ przedstawiające; górny - Ducha Świętego w glorii, zaś dolny - chryzmę z herbu I Biskupa Diecezji Elbląskiej, oraz 1 w zakrystii ozdobiony centralnie pieczęcią parafialną Parafii Dobrzyki oraz pieczęcią herbową ówczesnego /II/ Biskupa Elbląskiego.

 • Dział: Kościół
 • Oceń ten artykuł
  (1 głos)
 • Czytany: 1850 razy
Czytaj dalej...

Trochę historii o kościele Wyróżniony

Kościół katolicki w Dobrzykach

zawsze cieszył się zainteresowaniem badaczy; zapewne ze względu na interesującą elewację wschodnią, którą po raz pierwszy opisał w 1893 roku A. Boetticher i określił jej powstanie na czas przed 1320 rokiem.

Pięćdziesiąt lat później datowanie to powtórzył B. Schmid. Dokładniejsza analiza obiektu znalazła się w katalogu zabytków serii DEHIO-HANDBUCH wydanej w 1952 i 1993 roku.

Czas budowy presbiterium określono na lata 1320/30 chór, a budowę nawy na okres 1360-80. Na podstawie przekazów źródłowych ustalono, że kościół restaurowano w latach 1776 i 1864.

Czas drewnianej konstrukcji wieży określono na 1796 rok. Organy powstały w 1776 roku i są dziełem Obucha z Morąga - rozbudowane w 1910 roku podczas prowadzonego wówczas remontu kościoła.

Kompendium wiedzy o kościele, z początku naszego stulecia stanowi karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa opracowana przez D. Chodakowskiego w 2002 roku.

W niej zamieszczono plan sytuacyjny obiektu, szkic rzutu przyziemia, opis obiektu i datowanie kościoła na lata 1320-1330. Kościół w Dobrzykach został także uwzględniony ostatnio w katalogu dotyczącym średniowiecznej architektury na terenie dawnych Prus.

Autorem pracy wydanej w 2007 roku jest Ch. Hermann, który datuje powstanie obiektu na lata 1320/40 opisuje wymiary cegieł oraz przedstawia cechy technologiczne budowli.

Kościół wybudowano zatem z całą pewnością pomiędzy rokiem 1320 a 1340 - jednak dyskusja na temat dokładnego datowania powstania obiektu, jest wśród historyków wciąż otwarta.

Data erygowania parafii także nie jest znana. Wiemy jednak z pewnością, że w wyniku reformacji kościół stał się protestancki. Od XVI wieku odbywały się tu nabożeństwa w języku polskim; dla licznie mieszkających w okolicy Polaków, którzy z różnych stron okolicy chętnie i licznie na nie przybywali. W XVII i XVIII wieku kościół w Dobrzykach stał się filią parafii w Zalewie i obsługiwali go polscy diakoni.

Jeszcze w 1890 roku teren parafii zamieszkiwało około 100 osób władających językiem polskim. W 1818 roku; parafię w Dobrzykach tworzyło 1626 osób oraz wsie: Bukowiec, Czaplak, Jerzwałd, Jezierce, Kiemiany, Kiemiańskie Nowiny, Likszany, Matyty, leśniczówka Najka, Polajny, Rucewo, Rudnia, Siemiany i Stare Swale (obecnie prawdopodobnie jest to leśniczówka Szwalewo nad jeziorem Urowiec).

Przed 1945 rokiem Parafia Ewangelicka Dobrzyki, obejmowała następujące wsie i przysiółki: 1. Dobrzyki (732 mieszkańców w 172 domach), Koziny, 2. Jerzwałd (1026 mieszkańców w 300 domach),

Bukownica, Likszany, Rucewo, 3. Siemiany (658 mieszkańców w 199 domach), 4. Kiemiany (138 mieszkańców w 29 domach ), Hak, Nowiny hakowskie, Nowiny Kiemiańskie, 5. Polajny (142 mieszkańców w 26 domach), 6. Matyty (176 mieszkańców w 43 domach). Po 1945 roku wieś Dobrzyki znalazła się w obrębie Państwa Polskiego i kościół odzyskali katolicy. Z czasem została doceniona architektura kościoła oraz jego wiek, co skutkowało faktem iż w 1968 roku został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1053 wraz z otaczającym go terenem (w obrębie dzisiejszych murów kościelnych) - niegdyś cmentarzem grzebalnym.

Zaś 4 lata później w dniu 8 sierpnia 1972 roku w Olsztynie, dekretem nr 2583/72, ówczesny Biskup Warmiński Józef DRZAZGA; reerygował Rzymskokatolicką Parafię św. Piotra i Pawła w Dobrzykach i ustanowił ją samodzielną jednostką administracyjną Kościoła, mianując jednocześnie przy niej PROBOSZCZA – ze wszystkimi prawami, obowiązkami i przywilejami wynikającymi z tego tytułu.

Od tamtego czasu parafia miała trzech proboszczów

– do dnia dzisiejszego: 1972 - 1981

- ks. Stefan Kulka 1981- 2008

 - ks. kanonik Bolesław Ejdys 2008 

- ks. Mariusz Pawlikowski

Dekret wszedł w życie z dniem 1 września 1972 roku i od tej pory rozpoczyna się historia najnowsza, czyli współczesne dzieje Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Dobrzykach, których historię dla potomnych piszemy każdym dniem, słowem i uczynkiem…

 • Dział: Kościół
 • Oceń ten artykuł
  (2 głosów)
 • Czytany: 2384 razy
Czytaj dalej...

Terytorium parafii Wyróżniony

W skład Rzymskokatolickiej Parafii help site św. Piotra i Pawła w Dobrzykach wchodzą następujące miejscowości:

Dobrzyki

Jerzwałd

Jeziorno

Koziny

Matyty

Rąbity

Rucewo

Rudnia

Siemiany

Zatyki

Mienie parafii stanowią: plebania, kościół parafialny św. Piotra i Pawła w Dobrzykach z domem parafialnym im. Jana Pawła II, oraz kaplica św. Maksymiliana Marii KOLBE w Siemianach.

Własnością parafii jest także cmentarz w Siemianach, którym parafia administruje. Na terenie parafii formalnie zameldowanych jest około 1400 osób

- w rzeczywistości jest ich znacznie mniej, jednak brak w tej dziedzinie miarodajnych badań.

Parafia należy do Dekanatu Miłomłyn, który leży na terenie Diecezji Elbląskiej i Archidiecezji Warmińskiej - od 25 marca 1992 roku; kiedy to papież Jan Paweł II bullą: "Totus tuus Poloniae populus" ustanowił nowy podział administracyjny kościoła w Polsce.

 • Dział: Kościół
 • Oceń ten artykuł
  (1 głos)
 • Czytany: 1828 razy
Czytaj dalej...

Renowacja XV-to wiecznego krucyfiksu

Renowacji dokonano dzięki środkom i zaangażowaniu WUOZ w Olsztynie

a zwłaszcza Pani Barbarze ZALEWSKIEJ - Konserwator Wojewódzkiej. Szczególne podziękowania należą się Pani Marii GAWRYLUK - szefowej Delegatury Elbląskiej WUOZ w Olsztynie,

która była pomysłodawcą i "dobrym duchem" całego przedsięwzięcia od samej idei aż do szczęśliwego końca.

Obu Paniom składam serdeczne podziękowania, za zaangażowanie i wszystko co uczyniły dla naszej Wspólnoty Parafialnej

 • Dział: Kościół
 • Oceń ten artykuł
  (2 głosów)
 • Czytany: 1341 razy
Czytaj dalej...