plbgcsdanlenetfrdehuitkklvltnororuskessvuk

Dobrzyki Szkoła

Dobrzyki Szkoła
SZKOŁA PODSTAWOWA - wykwalifikowana kadra pedagogiczna - wysoki poziom nauczania - dogodne warunki nauki - zajęcia dodatkowe - wyrównanie szans edukacyjnych - Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją Zespół Szkół w Dobrzykach jest nowoczesną, bardzo dobrze wyposażoną placówką oświatową przodującą w gminie Zalewo pod względem osiąganych wyników. Zapewniamy uczniom doskonałe warunki nauki, właściwą opiekę wychowawczą i opiekuńczą. Posiadamy bardzo dobrze wykształconą i przygotowaną do pracy z dziećmi i młodzieżą kadrę pedagogiczną. Szkoła została wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Posiadamy rozbudowaną stołówkę, bibliotekę z czytelnię stanowiącą Szkolne Centrum Informacji Medialnej oraz nowoczesna pracownię internetową. Pragniemy sprostać potrzebom i oczekiwaniom dzieci, zapraszamy do naszej placówki oferując: pełne poczucie bezpieczeństwa rozwijanie zdolności i umiejętności wysoki poziom zajęć dydaktycznych różnorodne formy pracy z dziećmi szeroki zakres działań pozalekcyjnych pomoc pedagoga szkolnego bezpieczeństwo uczniów W naszej szkole działa: Szkolne Koło PCK Szkolna Kasa Oszczędnościowa Ekozespół - "Ekosmerfy" Bierzemy udział w programie „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Jest to projekt oparty na „Modelowym systemie profilaktyki i pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom z dysleksją” rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na Programie Edukacyjno - Terapeutycznym „Ortograffiti”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Dysleksji. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania z klas IV–VI szkół podstawowych z terenów wiejskich. Ma ono na celu zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów z dysleksją poprzez zapewnienie im specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Absolwent naszej szkoły: jest tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym doskonale funkcjonuje w swoim otoczeniu jest aktywny - lubi ruch i chętnie uprawia sport w różnych jego odmianach jest rozważny - zna zagrożenia występujące w jego środowisku jest ciekawy świata - chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł jest prawy - rozróżnia złe i dobre uczynki jest otwarty - wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła jest krytyczny - potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje jest odpowiedzialny - stara się przewidywać skutki swoich działań
Powrót na górę