plbgcsdanlenetfrdehuitkklvltnororuskessvuk

OSP Dobrzyki (12)

Jak długie są w Dobrzykach tradycje rodzinne?

- Druh Leonard Bojarun był prezesem OSP do 2016 r., a w 2016 r. godnością honorowego prezesa OSP został uhonorowany na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. To jeden z założycieli naszego OSP w 1946 r. Funkcję prezesa piastował bardzo długo. Jego syn, Sylwester Bojarun, działa z nami ponad 20 lat, jeszcze od "młodzieżówki". Dołączył do nas syn Sylwestra, a wnuczek Leonarda. Przychodził, podpatrywał. Coraz bardziej się tym interesuje. To już trzecie pokolenie. Na razie jest członkiem towarzyszącym i w myśl nowych przepisów, mimo że jeszcze nie jest pełnoletni, oczekuje na podstawowy kurs strażaków - ochotników. A po ukończeniu 18 lat będzie mógł pełnowymiarowo uczestniczyć w akcjach. Zatem trzypokoleniową rodzinę mamy jedną, ale dwupokoleniowych? Nie zliczyłby! Pewnie jak wszędzie. Nadal młodzież - pewnie w mniejszym zakresie, jak kiedyś, za naszych czasów - lgnie do straży. Tak więc ciągle mamy nowy narybek. Ta wymiana pokoleniowa jest niezwykle potrzebna.
 • Dział: OSP Dobrzyki
 • Czytany: 677 razy
Czytaj dalej...

Walne Zebranie Sprawozdawcze 15.02.2020

W dniu 15 lutego w Świetlicy w Dobrzykach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Dobrzyki, podsumowujące działalność jednostki za 2019 rok. W zebraniu udział wzięło udział 16 członków jednostki oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Dobrzyk. Swoją obecnością zebranie uświetnili: Komendant Powiatowy KP PSP w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Stanisław Kastrau, Dowódca JRG KP PSP w Iławie, pełniący jednocześnie funkcję naszego Komendanta Gminnego st. kpt. Kamil Szczech, Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Andrzej Lichacz oraz Sołtys Sołectwa Dobrzyki Pani Justyna Szczurek. W czasie zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności OSP w 2019 roku, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Jednostka w roku 2019 uczestniczyła 39 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 16 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 21 razy, alarmy fałszywe 2 razy. W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie: Krzysztof Truszkowski, Mariusz Kupczyński, Sylwester Bojarun, Andrzej Fiedorowicz, Bartosz Fiedorowicz, Piotr Sak, Paweł Truszkowski, Tomasz Kalinowski, Michał Grodzki, Bartłomiej Łąka, Katarzyna Truszkowska, Krzysztof Maryn.
W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie: 2 kpl. ubrań specjalnych Nomex, wielofunkcyjne narzędzie ratownicze Hooligan, osłona spodni pilarza, koszulki polo, polary, 4 latarki nahełmowe, 9 par rękawic technicznych oraz sprzęt do nauki i ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - fantom Brayden Led i defibrylator treningowy. Ponadto we własnym zakresie wykonano dodatkowe oświetlenie pojazdu w technologii LED. Przedstawiony został także plan działalności i plan finansowy na 2020 rok. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za rok sprawozdawczy. Po obradach wszyscy integrowali się przy wspólnym poczęstunku.

 
 • Dział: OSP Dobrzyki
 • Czytany: 1483 razy
Czytaj dalej...

Jak powstała straż?

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzykach została założona 6 czerwca 1946 roku. Pierwsze zapiski, które przetrwały do dziś datuje się na lata 1970-1975. Dotyczą one dat wstąpienia do OSP pierwszych członków oraz ich odznaczeń. Wraz z upływem lat, kroniki uzupełniane były o nowych członków oraz kolejne odznaczenia dla zasłużonych już druhów. Pierwszy wpis dotyczy wstąpienia do dobrzyckiej straży trzeciego w historii prezesa Władysława Żurawskiego oraz jego odznaczeń.

Nowa remiza

23 maja 2015 roku w centrum miejscowości Dobrzyki odbyło się otwarcie nowej remizy strażackiej, z której do dziś strażacy wyjeżdżają na akcje. Dzięki doskonałej lokalizacji wszyscy członkowie potrzebują zaledwie kilka minut, aby znaleźć się na miejscu.

 • Dział: OSP Dobrzyki
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 1207 razy
Czytaj dalej...

O straży, jej członkach i ogólnym rozwoju opowie Mariusz Kupczyński

O straży, jej członkach i ogólnym rozwoju opowie Mariusz Kupczyński

- Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykach

 Fiim w dodatku Media (pod opisem)

Nowy sprzęt

OSP bierze udział w licznych akcjach ratowniczych. Dzięki systematycznej, ciężkiej pracy obecnych strażaków, jednostka stale się rozwija, otrzymuje nowe zaopatrzenie i sprzęt. 13 grudnia 2018 nastąpiło przekazanie sprzętu z Funduszu Ministerstwo Sprawiedliwości i z budżetu Gmina Zalewo.

Do obowiązków straży należy:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi. 

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk. 

3. Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.

4. Branie udziału w obronie cywilnej. 

5. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

 

© 2020 by Kamila Helwak.

Media

{mp4remote}images/Dobrzyki/CZŁONKOWIE Osp Dobrzyki (1).mp4{/mp4remote}
 • Dział: OSP Dobrzyki
 • Oceń ten artykuł
  (1 głos)
 • Czytany: 1310 razy
Czytaj dalej...