plbgcsdanlenetfrdehuitkklvltnororuskessvuk

Dobrzyki

Kanał Dobrzycki (niem. Weinsdorfer Kanał)

12 listopad, 2016 | Wyświetleń:3422

Liczący współcześnie około 2,6 kilometra długości Kanał Dobrzycki, łączący jezioro Jeziorak z jeziorem Ewingi - a więc miasta Iławę i Zalewo - jest najstarszym kanałem żeglownym w Polsce!    

Dobrzyki

Moje dobrzyckie wspomnienia - Irena Truszkowska

10 listopad, 2016 | Wyświetleń:3279

Dobrzyki, przed wojną Weinsdorf, po 1945 roku Winowo, później Dobrzyki. Jestjedną z największych wsi w gminie Zalewo. Głównym zajęciem mieszkańców jestrolnictwo. Wiele osób dojeżdża do pracy w pobliskich zakładach w Zalewie, takich jak:Polirol, Dam - Rob, Lech - Drób i innych. Kiedyś też dojeżdżano, ale autobusami PKS,które z trudnością mieściły chętnych z biletami miesięcznymi. Sporo pracowało wtedy wgarbarni, Metalowcu, GS, POM, SKR.Opowieść zacznę w momencie, kiedy mieszkańcy Weinsdorf w mroźne,styczniowe dni 1945 roku w pośpiechu musieli opuścić swoje domostwa. Ich...

Kościół

Czarna madonna w Dobrzykach (2012)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:2366

Historia

Bądze (dawniej Bensee)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:2537

Wieś Bądze (niem. Bensee) powstała dopiero pod koniec XVIII w. Najstarszy zapis o osadnictwie w tym miejscu pochodzi z 23 lutego 1786 r., który mówi o pozwoleniu Johannowi Schipplicke na uprawianie rybołówstwa. W 1794 r. mieszkańcy wsi otrzymali prawo dzierżawienia ziemi, którą 30 kwietnia 1795 r. przyznano im na własność dziedziczną. Były to grunty nazwane „Scheffelplätze”, co oznacza pola uprawne uzyskane po wykarczowaniu lasu. Wieś otrzymała nazwę jezioro, nad którym została założona. Nazwę tego jeziora wymienia dokument krzyżacki z 1294...

Historia

Jezierce (dawniej Haack)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:1989

Wieś Hak ( niem. Buy Cialis Online: Generic (Tadalafil) and Brand Cialis available. Haack) powstała w 1286 r. pod nieznaną ze znaczenia nazwą pruską Pokotite. Krzyżacy nadali wieś wolnemu rycerzowi pruskiemu pisemnym aktem lokacji, podobnie jak Keyserswalde (obecnie Jerzwałd) dla innego wolnego wojownika pruskiego Skypelona. W dokumentach późniejszych wieś nazwana jest Heckintuffel, Hackenteufel i ostatecznie Haack, co wskazuje na ponowną lokację jeszcze w okresie krzyżackim. Nazwa wsi Haack, co nie posiada w języku niemieckim żadnego znaczenia, została przekształcona w polski Hak.W 1538 r. mieszkali w niej...

Historia

Kupin (dawniej Kuppen)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:2174

Po raz pierwszy nazwa Kupin pojawia się dokumencie krzyżackim z 25 maja 1315 r., w którym wielki mistrz zakonu krzyżackiego Karl von Trier nadaje Prusowi Symeko pola dzisiejszych Girgajn i opisuje ich położenie w styczności z ville Kuppen – posiadłość Kupin. Pierwszy akt nadanie Kupina z 1299 r. zaginął, istnieje jednak jego odnowienie w języku niemieckim z 21 grudnia 1320 r., które brzmi tak: Dokument lokacyjny dla wsi Kuppen W Imię Boga Ojca, Amen. My, Luter von Braunschweig, Brat Zakonu Szpitala Najświętszej Marii...

Kościół

Trochę historii o kościele

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:2454

Kościół katolicki w Dobrzykach zawsze cieszył się zainteresowaniem badaczy; zapewne ze względu na interesującą elewację wschodnią, którą po raz pierwszy opisał w 1893 roku A. Boetticher i określił jej powstanie na czas przed 1320 rokiem. Pięćdziesiąt lat później datowanie to powtórzył B. Schmid. Dokładniejsza analiza obiektu znalazła się w katalogu zabytków serii DEHIO-HANDBUCH wydanej w 1952 i 1993 roku. Czas budowy presbiterium określono na lata 1320/30 chór, a budowę nawy na okres 1360-80. Na podstawie przekazów źródłowych ustalono, że kościół restaurowano w latach...

Dobrzyki

Koncert kolęd w kościele w Dobrzykach (2009)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:2644

Koncert kolęd w Dobrzykach zorganizowała Renata Grążąwska- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu. Dnia 18 stycznia 2009 r. kościół parafialny w Dobrzykach, gm. Zalewo, wypełnił się wiernymi. Śpiewaliśmy kolędy podczas mszy św. celebrowanej przez miejscowego proboszcza ks. Mariusza Pawlikowskiego oraz daliśmy 40 minutowy koncert po jej zakończeniu. Ksiądz proboszcz, na początku mszy św., przywitał naszych wykonawców, nazywając nas przyjaciółmi i zrezygnował z kazania na rzecz koncertu kolęd. Tym razem wystąpiliśmy w składzie: Max Cover, Ala Dubień oraz zespoły wokalne...

Wiadomości

Rozbudowa Szkoły w Dobrzykach 1991

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:2074

  Zdecydowano o rozbudowie szkoły tzn. - budowie sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, izbami lekcyjnymi i łącznikiem nowego obiektu ze starym budynkiem szkolnym. Już wiosną 1991 r. ruszyły prace budowlane, a cały nadzór nad powstającą inwestycją objęła dyr. szkoły Grażyna Tuszewicka, którą wspierał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Dobrzykach z jego najaktywniejszymi członkami Stanisławem Bulskim, Jackiem Dobrowolskim i Franciszkiem Kowalewskim. 1 kwietnia 1996 r. dyrektorem szkoły został Jacek Dobrowolski, którego priorytetowym zadaniem było dokończenie rozbudowy szkoły. W dniu 21 kwietnia 1997...

Historia

Rucewo (dawniej Rotzung)

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:2124

Historia Dwór z końca XIX w.Przed przybyciem Krzyżaków tereny obecnego Rucewa należały do szczepu pruskiego Geriów. W czasach krzyżackich ziemie te nadawane były Prusom, w zamian za daniny i wystawienie uzbrojonego rycerza, który musiał stanąć na wezwanie zakonu. Pierwszymi ich właścicielami był Skypelon, następnie Lutyne i jego brat Warpune. Na pocz. XVIII w ziemie te wyludniły się całkowicie na skutek zarazy w 1709 r. Później zaczęli się tu pojawiać polscy osadnicy. Wieś wzmiankowana w dokumentach z roku 1712, jako wieś szkatułowa...

Historia

Historia szkoły w Dobrzykach

02 styczeń, 2013 | Wyświetleń:2136

Szkoła w Dobrzykach rozpoczęła funkcjonowanie 1 września 1946 r. jako siedmioklasowa szkoła podstawowa. Kierownikiem w latach 1946 – 1955 był Józef Mioduszewski.Od września 1955 r. do sierpnia1975 r. funkcję kierownika, a następnie dyrektora szkoły pełnił Stanisław Parzęcki. W tym czasie Szkole Podstawowej w Dobrzykach podlegały punkty filialne w Matytach i Jerzwałdzie. W 1973 r. S.P w Dobrzykach przyjęła uczniów klas młodszych z rozwiązanej szkoły w Surbajnach i Matytach. Fot. Uczniowie klasy siódmej oraz grono pedagogiczne (zakończenie roku szkolnego 1960-1961) W latach 1975 –...

Okolice

Zatopiony kościół w jeziorze Jasne

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:4411

Jerzwałd i jezioro Jasne. Niedaleko Jerzwałdu znajduje się jezioro Jasne, które od 1995 r. jest rezerwatem przyrody. Błękit i przeźroczystość wody tego jeziora fascynuje od lat mieszkańców okolicznych wsi, turystów i naukowców. Na mapie z 1871 r. zapisano jego nazwę jako Gesnar. Pochodzi ona od słowa staropolskiego Jesnar (jasny), gdzie nastąpiła zmiana przedrostka je na ge. Okazuje się, że do 1945 r. mieszkańcy Siemian używali polskiej nazwy jeziora. We wspomnieniach przedwojennego mieszkańca Jerzwałdu zapisana została niezwykła opowieść o tym jeziorze*.

Okolice

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:1901

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego został utworzony w 1993 roku. W jego granicach znajdują się fragmenty pięciu gmin, w tym również Gmina Zalewo. Park wraz ze strefą ochronną zajmuje powierzchnię 43083 ha. Siedziba Zarządu Parku znajduje się w Jerzwałdzie (Gmina Zalewo). Na obszarze Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego znajduje się 31 jezior, z najdłuższym w Polsce jeziorem Jeziorak, które ma długość 27km. Teren Parku ma bardzo bogatą szatę roślinną i zwierzęcą. Na jego terenie znajdują się również interesujące pod względem historycznym miejsca, z...

Okolice

Zamek krzyżacki w Przezmarku

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:1969

Pierwszy zamek krzyżacki w Przezmarku został wzniesiony z drewna w II połowie XIII w. Wznoszenie nowego, tym razem z cegły, zainicjował komtur dzierzgoński Luter z Brunszwiku, pełniący równocześnie obowiązki wielkiego szatnego zakonu. Obiekt stanął na miejscu dawnego grodu pruskiego; prace trwały od 1316 do 1331. Początkowo na zamku rezydował prokurator krzyżacki, następnie obiekt stał się siedzibą wójta. Chociaż zamek położony był w bardzo dogodnym do obrony miejscu, w 1410 został przejęty bez walki przez wojsko Władysława Jagiełły, by już rok...

Historia

Rudnia (dawniej Rohden)

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:1897

Historia Dwór z 1905 roku. - W latach 20. XX w. należał do Neumannów. Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta. Przekryty dachem, od frontu ganek wsparty na czterech filarach. Zachował się niewielki park.

OSP Dobrzyki

70 rocznica utworzenia jednostki

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:2066

W dniu 17.09.2016 w remizie i świetlicy w Dobrzykach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji przypadającej w tym roku 70 rocznicy utworzenia jednostki Osp Dobrzyki. Swoją obecnością spotkanie uświetnili m. in. Burmistrz Zalewa i Prezes ZG ZOSP RP w Zalewie Marek Żyliński, Dyrektor ZS w Dobrzykach Jacek Dobrowolski, Dyrektor ZOSziP i wieloletnia druhna Osp DobrzykiGrażyna Tuszewicka - Pełka, Sołtys Kazimierz Twardowski oraz nasi serdeczni koledzy z jednostek OSP z gminy Zalewo. Spotkanie było okazją do przypomnienia historii powstania i działalności naszej jednostki...

Dobrzyki

Zamkowa Góra w Dobrzykach

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:1901

Od Redakcji: W ub. roku ukazała się książka pt Archaeologica. Hereditas. Grodziska Warmii i Mazur. 1-pod red. Z. Kobylińskiego. W rozdziale pt: »„Wykopaliska" w archiwach - archeologia archiwalna na przykładzie wybranych stanowisk Pojezierza Iławskiego« , autorstwa Seweryna Szczepańskiego, ukazane sę materiały archiwalne dotyczące różnych, ciekawych dla archeologów, miejsc Pojezierza Iławskiego, w tym dotyczące miejscowości z gminy Zalewo: Boreczna - Mózgowa, Dobrzyk, Jaśkowa - Janik Wielkich, Urowa i Wieprza. Do artykułu wybraliśmy fragment dotyczący Zamkowej Góry w Dobrzykach. Uzupełnieniem artykułu jest Legenda...

Dobrzyki

Wspomnienia Haliny Śledzik

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:3699

Pierwsi polscy osadnicy przybyli do Dobrzyk 20 maja 1945 r., było to kilka rodzin wracających z tułaczki wojennej. We wsi (noszącej wówczas niemiecką nazwę Weinsdorf) mieszkało też kilku polskich robotników przymusowych, wśród nich nauczycielka Helena Mioduszewska. To z jej inicjatywy  już 1 września 1945 r. rozpoczęła swoją działalność szkoła, jako pierwsza powojenna placówka na ziemi Zalewskiej i jedna z pięciuw powiecie. Lekcje odbywały się wówczas w domu, gdzie później zamieszkał MichałOgonowski, gdyż we właściwym budynku szkoły stacjonowali żołnierze. Uczniowie byliw bardzo zróżnicowanym wieku i...

Dobrzyki

Badania architektoniczne kościoła parafialnego w Dobrzykach

31 grudzień, 2012 | Wyświetleń:2353

Od Redakcji: Poniższy artykuł Profesor Ewy Łużynieckiej pod tytułem„Architectural examinations of the parish church in Dobrzyki" ukazał się w nr 1 (29)czasopisma Architectus w 2011 r. Periodyk Architectus to pismo Wydziału ArchitekturyPolitechniki Wrocławskiej (ISSN 1429-7507, e-ISSN 2084-5227 ul. Bolesława Prusa 53/55;50-317 Wrocław). Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej uzyskało zgodę Autorki iWydawnictwa na przedruk tego artykułu przetłumaczonego na język polski. Uznaliśmy, żenaszych czytelników na pewno zainteresują ciekawe wiadomości na temat architekturykościoła w Dobrzykach pozyskane przez Autorkę w trakcie architektonicznych badańnaukowych w 2010...

OSP Dobrzyki

Nowa remiza w Dobrzykach 23 05 2015 cz.1

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:2111

Kościół

Terytorium parafii

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:1890

W skład Rzymskokatolickiej Parafii help site św. Piotra i Pawła w Dobrzykach wchodzą następujące miejscowości: Dobrzyki Jerzwałd Jeziorno Koziny Matyty Rąbity Rucewo Rudnia Siemiany Zatyki Mienie parafii stanowią: plebania, kościół parafialny św. Piotra i Pawła w Dobrzykach z domem parafialnym im. Jana Pawła II, oraz kaplica św. Maksymiliana Marii KOLBE w Siemianach. Własnością parafii jest także cmentarz w Siemianach, którym parafia administruje. Na terenie parafii formalnie zameldowanych jest około 1400 osób - w rzeczywistości jest ich znacznie mniej, jednak brak w tej dziedzinie miarodajnych badań. Parafia należy do Dekanatu Miłomłyn, który leży na terenie...

Kościół

Wymiana drzwi w kościele (2008)

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:1910

Dobrzyki

Kamieniec – mazurska stolica Europy w 1807r. (część 2)

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:1858

  Intryga przeciwko PoniatowskiemuO ile krótkotrwały epizod, związał Walewską w sposób tak romantyczny z Kamieńcem, o tyle osoba jej brata, pułkownika Benedykta Łączyńskiego kojarzy się raczej z dwuznaczną i nieprzyjemną intrygą, rozegraną w tym pałacu, w której odegrał on jedną z głównych ról. W otoczeniu cesarza przebywało liczne grono Polaków. Obecność ta była w Kamieńcu o tyle konieczna, że decydowały się tu sprawy wojskowe i ustrojowe odradzającej się Polski. Stale więc byli obecni, między innymi, Józef Wybicki, Aleksander Sapieha i Wincenty...

Zalewo

Wilkierz Zalewa z 1560 r

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:2127

Życie w miastach w czasach historycznych regulowały często wewnętrzne przepisy nazywane wilkierzami. Nie był to jednak jakiś ujednolicony schemat prawny narzucony miastom z zewnątrz przez panującego księcia lub króla. Wręcz przeciwnie, to rady miejskie poszczególnych miast same je dla siebie układały, aby odpowiadały lokalnym potrzebom mieszkańców. Kś. Kujot tak charakteryzuje ten dokument prawny: Rzeczownik Wilkühr (uchwała ludu) oznacza w niemieckim prawie zbiór takich ustaw, które ludność pewnej okolicy bez współdziałania rządu sama dla siebie wydała. Po sporządzeniu wilkierza był on...

Zalewo

Legendy Ziemi Zalewskiej

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:1769

Wielki skarb w Przezmarku IOdkąd zamek przezmarcki został zburzony, zaczęło tam straszyć. Od czasu do czasu, straszy tam zresztą i dziś. Pewnego razu, dzieci szukające agrestu, przechodziły koło ruin zamku. Właśnie wtedy, wybiegło psisko, prosto z wnętrz zamkowych piwnic. Na jego szyi, na czerwonej obręczy, wisiał dzwonek. Gdy dzieci stały jeszcze zdziwione, nadjechał wóz na którym siedział woźnica bez głowy. Jedno z nich, młodzieniec, chciał schwytać psa, lecz ten zdążył umknąć z powrotem do piwnic. Podążył tam też ów młodzieniec...

Historia

Boreczno (dawniej Schnellwalde)

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:1798

Wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Zalewo. W roku 1973 wieś Boreczno należała do powiatu morąskiego, gmina Zalewo, poczta Boreczno. Wieś położona nad północnym brzegiem jeziora Dauby. Wieś lokowana 11 lutego 1311 r. na prawie chełmińskim przez komtura dzierzgońskiego pod nazwą Sbelenwalt, na 60 włókach, z czterema latami wolnizny. Henryk - zasadźca i pierwszy sołtys - otrzymał w dokumencie lokacyjnym 10 włók wolnych od danin, prawo do sądownictwa niższego z jedną trzecią wpływów oraz...

Historia

Rąbity (dawniej Rombitten)

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:1835

Rąbity, wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Zalewo.Wieś wzmiankowana w dokumentach z roku około 1400, jako wieś pruska na 16 włókach. Pierwotna nazwa wsi Rumbithen najprawdopodobniej wywodzi się od imienia Prusa - Rumbita. Wieś zniszczona w czasie wojny 13-letniej. Około 1531 roku Rąbity dostają się w ręce prywatne jako lenno z nadania książęcego, które otrzymał jeden z jego starostów Marten von Rentzell. Rąbity stały się wówczas wsią folwarczną. W drugiej połowie XIX wieku Rąbity...

Historia

Linia kolejowa Zalewo

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:2812

KOLEJ Budynek mieszkalny pracowników kolei i wieża ciśnień. W miejscu torowiska jest brukowana ulica W pobliżu rozwidlenia dróg do Dzierzgonia i Pasłęka w latach 1891-1893 wybudowana została linia kolejowa i stacja kolejowa. Linia przebiegała przez Zalewo i łączyła Elbląg z Ostródą oraz Olsztynkiem. Pierwszy pociąg wyjechał 1 września 1893r. a ostatni pociąg z Zalewa odjechał 22 stycznia 1945r. w kierunku Elbląga, przewożąc głównie ludzi, którzy uciekali przed Armią Czerwoną. Do czerwca 1945 r. na linii Elbląg - Zalewo - Olsztynek czerwonoarmiści rozebrali...

Historia

Siemiany (dawniej Schwalgendorf)

06 listopad, 2012 | Wyświetleń:2365

Siemiany to malownicza wieś na Jeziorakiem, która od lat przyciąga turystów pragnących tu wypoczywać. Jednak mało kto zastanawia się nad tym, kiedy wieś powstała i przez kogo została założona. Pobliskie miasteczka Iława , Zalewo i Susz oraz wsie Dobrzyki, Witoszewo, Januszewo, Piotrkowo i Szymbark mają rodowód średniowieczny. Miejscowości te zostały założone w XIV w. przez Krzyżaków lub kapitułę pomezańską. Siemiany są o wiele młodsze, gdyż powstały 300 lat później. Stało się to w wyniku akcji osadniczej księcia Prus Fryderyka III, późniejszego...